Pensioen of geen pensioen: wat kies jij voor je werknemers?

Het nieuwe jaar gaat bijna van start, wat zijn jouw goede voornemens? Een daarvan zou
kunnen zijn: een goede pensioenregeling treffen voor het personeel. De meeste
zelfstandigen zijn druk. Soms zo druk, dat ze ineens zijn uitgegroeid tot een volwaardig
bedrijf met personeel in dienst. Een pensioenregeling treffen is dan meestal niet de grootste
prioriteit, maar misschien zou jij het wél graag goed geregeld willen hebben voor je mensen.
De start van het nieuwe jaar is een ideaal moment om dit op te pakken!

Pensioen en secundaire arbeidsvoorwaarden
Het regelen van een pensioen voor werknemers is een belangrijk onderdeel van de
secundaire arbeidsvoorwaarden die gelden voor jouw bedrijf. Echter, in veel gevallen heeft
een werknemer geen idee of en wat hij precies opbouwt aan pensioen. Ook hebben ze vaak
weinig tot geen zin om hierin te duiken. En dat is best logisch: het is niet bepaald sappige
materie. Toch is het belangrijk dat een werknemer zelf blijft nadenken: “Wat is er eigenlijk
geregeld voor mij?”.

En alhoewel de verantwoordelijkheid voor het regelen van het pensioen bij de werknemer
ligt, kunnen ook werkgevers een belangrijke rol spelen bij dit bewustwordingsproces. Wat
zijn de mogelijkheden voor mijn personeel? Hoe kunnen zij sparen voor een fijne, oude dag?
Als werkgever ben je natuurlijk geweldig bezig als je je werknemers de kans biedt hiermee
aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door ze een specialistisch adviesgesprek over hun
pensioen aan te bieden.

Mogelijkheden pensioen voor personeel
Als een werkgever geen pensioenregeling aanbiedt, spaart een werknemer niet voor zijn
oude dag. Ook is in het geval van overlijden niks geregeld voor het nabestaandenpensioen.
Als een werknemer arbeidsongeschiktheid raakt, wordt er zelfs helemaal geen pensioen
meer opgebouwd. Situaties waar je liever niet aan denkt, maar die wel reëel zijn.
Ik zou graag iedere werkgever, die nog niks geregeld heeft op het gebied van pensioen voor
zijn personeel, willen uitdagen hier in 2019 mee aan de slag te gaan. Niet alleen voor het
personeel: een pensioenregeling wordt ook steeds belangrijker bij het werven van goede
mensen. Welke mogelijkheden zijn er?

 • Je kiest ervoor om extra brutoloon beschikbaar te stellen. Zo stel je de medewerker in
  de gelegenheid om zelf iets te regelen voor zijn of haar oude dag.
 • Je kiest voor een betrouwbare pensioenregeling voor al je personeel.
 • Je kiest ervoor om je personeel de juiste voorlichting te geven over wat te regelen
  rondom zijn of haar pensioen

Mijn diensten
Creantis biedt verschillende diensten aan, waar je als werkgever gebruik van kunt maken.
Bijvoorbeeld:

 • Je kunt mij, als onafhankelijk adviseur, een dag op kantoor laten komen en zo alle
  medewerkers een adviesgesprek aanbieden. Iedereen krijgt bijvoorbeeld een uur de
  tijd om al zijn of haar vragen over het pensioen te stellen. Ik geef vervolgens een
  persoonlijk pensioenadvies af.
 • Als we meer tijd hebben, brengen we ook nauwkeurig de risico’s in kaart wat betreft
  arbeidsongeschiktheid of bij overlijden. Aan de hand van mijn advies kunnen de
  werknemers zelf iets gaan regelen voor later.
 • Een complete financiële planning voor je werknemers maken is ook een optie. We
  brengen de financiële situatie in kaart en zorgen ervoor dat het pensioen goed
  geregeld is voor de oude dag van je personeel.
 • Is er niet zoveel budget? Je kunt ook kiezen voor een presentatie over het pensioen.
  Of stuur informatie rond per e-mail, waarmee je je personeel informeert en in de
  gelegenheid stelt de risico’s goed af te dichten.
  Nogmaals, als werkgever ben je niet altijd verplicht het pensioen voor je personeel te
  regelen. Naar mijn mening getuigt het wel van goed werkgeverschap en het nemen van
  verantwoordelijkheid voor het welzijn van je werknemers.

Kortom…
Een pensioenregeling is niet bij ieder bedrijf standaard inbegrepen bij de secundaire
arbeidsvoorwaarden. Het is goed om daar even bij stil te staan. Wat heb je als werkgever
wel geregeld voor je mensen? Hoe staat de werknemer er zelf in? Weet hij hoe hij ervoor
staat?

Ik, Roelof de Pater, help bedrijven en hun werknemers graag bij een stukje
pensioenbewustwording. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek,
waarin we bekijken wat er mogelijk is voor jouw bedrijf.

Op een goede start van 2019, voor jou én je personeel!

CreantisCreantis
WhatsApp chat